Atıksuların Geri Kazanımı

İklim değişikliği, hızlı nüfus artışı, endüstrileşme gibi etkenlere bağlı olarak mevcut kullanılabilir su kaynaklarında oldukça azalma gözlenmektedir. Bu sebeple, arıtılmış atıksuların iyileştirilmesi ve yeniden kullanımı için yeni teknolojiler geliştirilmekte ve arıtılmış atıksuların farklı amaçlar için kullanılması önem kazanmaktadır.

GNA Çevre Çözümleri olarak; arıtılmış atıksuların geri kazanılarak (konsantrat yönetimi dahil) farklı alanlarda kullanılmasını sağlamakta, sistemin fizibilite raporunun hazırlanması ve atıksuların çevresel etkilerinin azaltılması konusunda yenilikçi maliyet etkin çözümler üreterek sizlere destek olmaktayız.