Karbon Ayak İzi

Atmosferdeki sera gazlarının hızla artışı sonucunda oluşan küresel ısınma, beraberinde iklim değişikliğini meydana getirmiştir. Bu sebeple insan faaliyetlerinin iklim değişikliği üzerindeki zararlı etkilerini engelleyebilmek için sera gazı salımlarının kontrol altına alınması hedeflenmektedir. Karbon ayak izi; üretim, işletim, hizmet gibi faaliyetler sonucunda doğrudan veya dolaylı olarak atmosfere salınan sera gazı emisyonlarının ton cinsinden karbondioksit eşdeğerinin ölçüsü anlamına gelmektedir. Kurumlar, atmosfere saldıkları sera gazlarından kaynaklı küresel iklim değişikliğine yaptıkları olumsuz etki neticesinde karbon ayak izi miktarını hesaplamalı ve iklim değişikliğine uyum çerçevesinde gerekli önlemleri almalıdırlar.

GNA Çevre Çözümleri olarak; kurumunuzda sürdürülebilirlik prensipleri altında sıfır karbon stratejisi belirleyerek ISO 14064-1 standardı gereksinimlerine uygun şekilde kurumsal karbon ayak izi hesaplama ve raporlama hizmeti sunmakta ve kurumunuza uygun karbon azaltım stratejileri üretmekteyiz. Ürün ve hizmetin karbon ayak izinin ISO 14067, PAS:2050 ve GHG standartlarına uygun olarak hesaplanmasında da sizlere destek olmaktayız.