Atıksu arıtma tesislerinin işletilmesi sırasında, arıtma proseslerinde ve kullanılan ekipmanlarda önemli ölçüde enerji kullanımı söz konusudur. Enerji maliyeti, atıksu arıtma tesislerindeki en önemli işletme maliyetidir. İşletme maliyetinin optimizasyonu için enerji tüketimi izlenmeli ve minimum maliyet ile enerji yönetimi sağlanmalıdır.

GNA Çevre Çözümleri olarak; mevcut sistemin enerji maliyetini belirledikten sonra, arıtma tesislerinin daha az enerji tüketerek maksimum verimde işletilmesini sağlayacak çözüm önerileri sunmakta, enerji verimlilğini arttırmaya yönelik uygulamalar yapmaktayız.