SÜRDÜRÜLEBİLİRLİK VE İKLİM DEĞİŞİKLİĞİ

Sürdürülebilirlik, doğal kaynakları gelecek nesiller için de kullanılabilecek biçimde korumak ve yönetmek anlamını taşımaktadır. İklim değişikliği, var olan tüm canlıların yaşamını tehdit eden önemli bir sorun haline gelmiştir. Son yüzyıldaki insan faaliyetleri sonucunda atmosferde bulunan sera gazları artmış, küresel anlamda sıcaklıklar yükselmiş ve iklimin değişmesine neden olmuştur. Bu duruma istinaden, doğal kaynakların sürdürülebilir bir şekilde kullanılmasını, gelecek nesillere aktarılmasını ve sürdürülebilirlik hedeflerini tehdit etmektedir.

Bilinçli tüketim ve üretim alışkanlıklarını edinmek, çevreye zarar veren ürünlerden uzak durmak, yenilenebilir enerji kaynaklarını tercih etmek gibi alışkanlıklar sürdürülebilirlik açısından önemli gelişmelerdir. Bu gibi farkındalıklar üzerinde durmak için kamu kurumları, sivil toplum kuruluşları ve özel sektörlerce yapılan kampanya ve faaliyetler büyük önem taşımaktadır.

Sürdürülebilirlik ve iklim değişikliği kavramları, herkesi ilgilendiren ve bireysel anlamda üzerimize düşen sorumlulukları içeren iki ana başlıktır. Bu bağlamda bireysel yapılan faaliyetlerle birlikte toplumsal farkındalığı artırmak da önemlidir. Böylelikle, gelecek nesillere sürdürülebilir bir dünya bırakabiliriz.