Su Ayak İzi

Tatlı su talebinde gözlenen artış ile birlikte su kaynaklarının sürdürülebilir bir şekilde kullanılması önemli bir çevresel konu haline gelmiş, su kullanım miktarının belirli göstergeler ile ölçülmesi konusu önem kazanmıştır. Su ayak izi, bir ürün veya hizmetin üretiminde doğrudan veya dolaylı olarak kullanılan tatlı su kaynaklarının toplamı olarak ifade edilen suyun tüketimini gösteren çevresel bir göstergedir. Kurumlar, sürdürülebilir üretim stratejilerini ulaşabilmek için su yönetimi risklerini tespit etmeli, su tüketimi ve su ayak izinin iyileştirilmesi için bir yol haritası oluşturmalıdır.

GNA Çevre Çözümleri olarak; su kaynaklarının sürdürülebilir şekilde yönetiminin sağlanması amacıyla ISO 14046 standardına uygun şekilde ürün veya kurum bazında su ayak izi hesaplanması, raporlanması, su yönetiminin optimizasyonu ve verimliliğin arttırılmasına yönelik uygun stratejilerin belirlenmesi gibi konularda sizlere destek sağlamaktayız.