Karbon ve Su Ayak İzi

Bireyin veya organizasyonun, sera gazı emisyonlarının toplamı karbon ayak izini; toplam su kullan…