Kurumsal sürdürülebilirlik, sürdürülebilir kalkınma kavramının işletme düzeyinde kullanılması olarak tanımlanmakta, uzun vadede sürdürülebilir değer yaratmayı hedefleyen yeni bir yönetim konsepti oluşturmaktadır. Kurumlar, ekonomik, çevresel ve sosyal alanlarda performanslarını ölçmek ve sonrasında stratejik hedefler belirleyerek etkin yönetim sağlamak açısından sürdürülebilirlik raporlamasına ihtiyaç duymaktadır.

GNA Çevre Çözümleri olarak; IFC ve EBRD gibi uluslararası finans kuruluşlarının sürdürülebilirlik yaklaşımlarını dikkate alarak GRI, CDP, COP, IR gibi uluslararası standartlara göre raporlama hizmeti vermekteyiz. Böylelikle, hem kurumunuza yönelik en uygun raporlama standardını belirleyerek işletme içerisindeki süreçlerin sürdürülebilir kalkınma amaçları doğrultusunda iyileştirilmesi hem de işletmenin çevresindeki paydaşlara talep edilen bilginin sunulması kapsamında sizlere destek olmaktayız.